[اسم]

der Stab

قابل شمارش مذکر

1 چوب‌دستی عصا

2 کادر کارکنان

3 ستاد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان