[فعل]

stabilisieren

/ʃtabiliˈziːʁən/
فعل گذرا
[گذشته: stabilisierte] [گذشته: stabilisierte] [گذشته کامل: stabilisiert] [فعل کمکی: haben ]

1 پایدار کردن تثبیت‌ کردن

مترادف و متضاد festigen stabil machen
  • 1.Die Regierung versucht, die Preise zu stabilisieren
    1. دولت برای پایدارکردن قیمت‌ها تلاش می‌کند.
  • 2.Sie müssen das Gerüst durch Stützen stabilisieren.
    2. شما باید داربست را با پایه‌هایی تثبیت ‌کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان