[صفت]

stabil

/ʃtaˈbiːl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: stabiler] [حالت عالی: stabilsten]

1 محکم باثبات

  • 1.Das Regal ist sehr stabil.
    1. قفسه بسیار محکم است
  • 2.Die Preise sind stabil und ändern sich nicht ständig.
    2. قیمت‌ها باثبات هستند و دائما تغییر نمی‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان