[صفت]

stachelig

قابل مقایسه

1 خاردار تیغ‌دار

2 زیر سیخ‌سیخی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان