[اسم]

der Stadtbummel

/ˈʃtatbʊml̩/
قابل شمارش مذکر
[جمع: stadtbummels] [ملکی: stadtbummel]

1 گردش شهری پرسه‌زنی در شهر

  • 1.Nach einem Stadtbummel erholen Sie sich bei einem Getränk an der Bar.
    1. پس از یک گردش شهری، آن‌ها با یک نوشیدنی در بار استراحت می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان