[صفت]

stim­mig

/ˈʃtɪmɪɡ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: stimmiger] [حالت عالی: stimmigsten]

1 موزون هماهنگ

  • 1.Die Illusion einer stimmigen Welt
    1. توهم یک جهان موزون
  • 2.Dieses System ist völlig stimmig.
    2. این سیستم کاملا هماهنگ است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان