[صفت]

unbewegt

قابل مقایسه

1 بی‌حرکت ساکن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان