[صفت]

unbezahlt

/ˈʊnbətsˌɑːlt/
قابل مقایسه

1 پرداخت نشده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان