[حرف ربط]

und

/ʊnt/

1 و

 • 1.Die Arbeit war zu Ende, und deshalb freute sie sich sehr.
  1. کار تمام شده بود و به‌همین‌خاطر او بسیار خوشحالی کرد.
 • 2.Emil, Paul und auch Alfred waren da.
  2. "امیل"، "پاول" و همچنین "آلفرد" این‌جا بودند.
 • 3.Peter und Helmut sind meine Söhne.
  3. "پیتر" و "هلموت" پسران من هستند.
توضیحاتی در رابطه با حرف ربط und
حرف ربط "und" برای اضافه کردن و مرتبط ساختن واژگان و یا جملات به هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
باید توجه داشت که مرتبط ساختن این جملات و واژه‌ها به معنای هم راستا بودن معانی آن‌ها نمی‌باشد و ممکن است که دارای معانی متضاد و مخالف یکدیگر باشند. برای مثال "?Lisa und schön" به معنای " "لیزا" و زیبایی؟ " است و کنایه از زیبا نبودن "لیزا" دارد.

2 به علاوه (ریاضیات) و

 • 1.3 und 3 ist 6.
  1. 3 و 3 می‌شود 6.
 • 2.zwei und zwei ist vier.
  2. دو به علاوه دو می‌شود چهار.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان