[عبارت]

und so weiter

/ʊnt zoː vˈaɪtɜ/

1 و غیره ...

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان