[اسم]

der Urknall

قابل شمارش مذکر

1 مه‌بانگ بیگ‌بنگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان