[اسم]

die Urlaubsaktivität

/ˌuːɾlaʊbzaktˈiːviːtˈɛːt/
قابل شمارش مونث

1 فعالیت های انجام شده در تعطیلات

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان