[اسم]

der Urlaub

/ˈuːɐ̯laʊ̯p/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Urlaube] [ملکی: Urlaub(e)s]

1 تعطیلات

مترادف و متضاد Ferienzeit Reisezeit Urlaubzeit
 • 1.Ich habe noch drei Tage Urlaub.
  1 . من هنوز سه روز تعطیلات دارم.
Urlaub an der See/im Gebirge/...
تعطیلات لب دریا/در کوهستان/...

2 مرخصی

مترادف و متضاد arbeitsfreie Zeit freie Tage
 • 1.Ich nehme im September Urlaub.
  1 . من در سپتامبر مرخصی می گیرم.
ein kurzer/mehrwöchiger/... Urlaub
مرخصی کوتاه/چندهفته‌ای/...
Urlaub nehmen/beantragen/bekommen/...
مرخصی گرفتن/درخواست کردن/دریافت کردن/...

3 مسافرت سفر

 • 1.Ich verbringe meinen Urlaub üblicherweise in Europa.
  1 . من معمولا سفرم را در اروپا می‌گذرانم.
auf/in/im Urlaub sein
مسافرت بودن
in Urlaub gehen/fahren/machen/...
به مسافرت رفتن
 • Ich mache gerne im Winter Urlaub .
  من معمولا در زمستان به سفر می‌روم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان