[اسم]

der Urlaubsantrag

/ˈuːɐ̯laʊ̯psˌʔantʁaːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Urlaubsanträge] [ملکی: Urlaubsantrag(e)s]

1 درخواست مرخصی

  • 1.Ich mach gerade meinen Urlaubsantrag.
    1. من الان درخواست مرخصی‌ام را انجام می‌دهم.
  • 2.Mein Chef hat meinen Urlaubsantrag bewilligt.
    2. رئیسم درخواست مرخصی‌ام را تایید کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان