[اسم]

die Verleumdung

قابل شمارش مونث

1 تهمت بهتان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان