[فعل]

verstauchen

فعل گذرا و ناگذر

1 رگ‌به‌رگ شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان