[اسم]

die Verstauchung

قابل شمارش مونث

1 پیچ‌خوردگی کشیدگی رباط، رگ به رگ شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان