[فعل]

verstauen

فعل گذرا و ناگذر

1 به دقت بسته‌بندی کردن انبار کردن، جادادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان