[صفت]

volkstümlich

قابل مقایسه

1 عامیانه ملی، بومی، سنتی

2 همه‌فهم ساده، عام

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان