[اسم]

der Volksvertreter

/fˈɔlksfɜtɾətɜ/
قابل شمارش مذکر

1 نماینده مردم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان