[فعل]

vollaufen

فعل گذرا و ناگذر

1 کامل پر کردن لبریز کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان