[اسم]

der Vollbart

/ˈfɔlˌbaːɐ̯t/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Vollbärte] [ملکی: Vollbart(e)s]

1 ریش کامل ریش

  • 1.Mein Mann hat einen schönen Vollbart.
    1. شوهرم دارای یک ریش کامل زیبا است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان