[اسم]

der Vorarbeiter

قابل شمارش مذکر

1 مدیر سرکارگر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان