[قید]

vor Kur­zem

/foːɐ̯ ˈkʊʁt͡sm̩/
غیرقابل مقایسه

1 اخیرا جدیدا

  • 1.Das Haus wurde vor Kurzem erweitert.
    1. خانه جدیدا بزرگ شده‌است.
  • 2.Er hat vor kurzem unglaubliche Gewinne erzielt.
    2. او اخیرا سودهایی باورنکردنی کسب کرده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان