[فعل]

vorangehen

/fˈoːrˌanɡˌeːən/
فعل بی قاعده ضعیف فعل ناگذر
[گذشته: ging voran] [گذشته: ging voran] [گذشته کامل: orangegangen] [فعل کمکی: sein ]

1 پیش رفتن ادامه دادن

2 پیش رفتن ادامه دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان