[اسم]

die Vorstellung

/ˈfoːɐ̯ˌʃtɛlʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Vorstellungen] [ملکی: Vorstellung]

1 نمایش اجرا

مترادف و متضاد Darbietung Schau Vorführung
 • 1. Nach der Vorstellung gehen wir einen trinken.
  1 . بعد از نمایش ما به نوشیدن می رویم. [می رویم چیزی بنوشیم.]
 • 2. Wann läuft der Film? – Die nächste Vorstellung ist um 15 Uhr.
  2 . فیلم کی شروع می شود؟ - اجرای بعدی ساعت 15 است.

2 ایده فکر، نظر

مترادف و متضاد Ansicht Auffassung Meinung
 • 1. Die Vorschau gab mir eine Vorstellung von der Handlung des Films.
  1 . پیش‌نمایش ایده‌ای به من از خط داستان فیلم داد.
 • 2. Ich habe noch keine klare Vorstellung, wie man das Problem lösen könnte.
  2 . من هنوز ایده مشخصی ندارم که چطور می‌توان این مشکل را حل کرد.

3 معرفی

مترادف و متضاد Bekanntmachung Einführung
die Vorstellung der Kandidaten/eines neuen Mitarbeiters
معرفی نامزدها/یک همکار جدید/...
eine persönliche Vorstellung
معرفی شخصی

4 تصور

مترادف و متضاد Bild Kopfkino
 • 1. Das existiert nur in deiner Vorstellung.
  1 . این فقط در تصور تو وجود دارد.
eine schöne/komische/schreckliche/schlimme/abwegige/... Vorstellung
تصور زیبا/خنده‌دار/بد/نادرست/...
klare/deutliche Vorstellungen von etwas (Dat.) haben
یک تصور واضح/مشخص/از چیزی داشتن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان