[صفت]

weitreichend

/ˈvaɪ̯tˌʁaɪ̯çn̩t/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: weitreichender] [حالت عالی: weitreichendsten]

1 وسیع پهناور

  • 1.Seine Taten werden weitreichende Folgen haben.
    1. اعمال او پی‌آمدهای وسیعی خواهند داشت.
  • 2.Unsere Experten verfügen über weitreichende Kenntnisse auf diesem Gebiet.
    2. متخصصین ما دارای دانش‌های وسیعی در این زمینه هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان