[فعل]

wei­ter­brin­gen

/ˈvaɪ̯tɐbrɪŋən/
فعل گذرا
[گذشته: brachte weiter] [گذشته: brachte weiter] [گذشته کامل: weitergebracht] [فعل کمکی: haben ]

1 پیش بردن جلو بردن

  • 1.Diese Diskussion bringt uns nicht weiter.
    1. این بحث ما را پیش نمی‌برد.
  • 2.Prozesse, die das Unternehmen und unsere Kunden weiterbringen.
    2. روندهایی که شرکت و مشتریان ما را پیش می‌برند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان