[اسم]

das Weißbrot

/ˈvaɪ̯sˌbʁoːt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Weißbrote] [ملکی: Weißbrot(e)s]

1 نان سفید

  • 1.eine Scheibe Weißbrot
    1. یک برش نان سفید
  • 2.Weißbrot schmeckt gut mit Marmelade.
    2. نان سفید با مربا مزه خوبی می‌دهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان