[اسم]

das Weizenbier

قابل شمارش خنثی

1 آبجوی گندم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان