[اسم]

der Weizen

قابل شمارش مذکر

1 گندم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان