[اسم]

der Zeiger

قابل شمارش مذکر

1 عقربه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان