[فعل]

آفریدن

( آ-ف-ر-ی-د-ن )
1 to create to make
خلق کردن، به‌وجود آوردن

to create /kriːˈeɪt/ /kriˈeɪt/


to make /meɪk/ /meɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان