[صفت]

اسف‌انگیز

( ا-س-ف-‌-ا-ن-گ-ی-ز )
1 regrettable deplorable
اسف‌بار، اسف‌آور، تأسف‌بار، اسفناک

regrettable /ɹɪɡɹˈɛɾəbəl/ /ɹɪɡɹˈɛtəbəl/


deplorable /dɪˈplɔːrəbl/ /dɪˈplɔːrəbl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان