[صفت]

regrettable

/ɹɪɡɹˈɛɾəbəl/
قابل مقایسه

1 تاسف‌بار تاسف‌آور، نامطلوب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان