[اسم]

regression

/ɹɪɡɹˈɛʃən/
قابل شمارش

1 بازگشت (به حالت قبلی) پسرفت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان