[قید]

regretfully

/ɹɪɡɹˈɛtfəli/
قابل مقایسه

1 متاسفانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: متاسفانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان