[قید]

regrettably

/rɪˈɡretəbli/
غیرقابل مقایسه

1 متاسفانه با کمال تاسف

معادل ها در دیکشنری فارسی: متاسفانه
formal
مترادف و متضاد regretfully
  • 1.Regrettably, crime has been increasing in this area.
    1. با کمال تاسف، جرم و جنایت در این منطقه زیاد شده است.
  • 2.Regrettably, he will not be able to come.
    2. متاسفانه، او قادر به آمدن نخواهد بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان