[صفت]

regressive

/ɹɪɡɹˈɛsɪv/
قابل مقایسه

1 پسرفتی ارتجاعی

معادل ها در دیکشنری فارسی: قهقرایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان