[صفت]

deplorable

/dɪˈplɔːrəbl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more deplorable] [حالت عالی: most deplorable]

1 اسفناک رقت‌انگیز، تاسف‌بار

مترادف و متضاد appalling
  • 1.a deplorable incident
    1. یک واقعه اسفناک
  • 2.They were living in the most deplorable conditions.
    2. آنها در رقت‌انگیزترین شرایط زندگی می‌کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان