[اسم]

اعتراف

( ا-ع-ت-ر-ا-ف )
1 confession admission
اقرار، اذعان (به گناه یا جرم مرتکب‌شده)

confession /kənˈfeʃn/ /kənˈfeʃn/


admission /ədˈmɪʃ.ən/ /ədˈmɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان