[اسم]

اوان

( ا-و-ا-ن )
1 time period
وقت، هنگام، دوره، دوران

time /tɑɪm/ /taɪm/


period /ˈpɪr.iː.əd/ /ˈpɪəriəd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان