[ضمیر]

ایشان

( ا-ی-ش-ا-ن )
1 they them
آن‌ها؛ ضمیر فاعلی یا مفعولی سوم شخص جمع (انسان)

they /ðeɪ/ /ðeɪ/


them /ðem/ /ðɛm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان