[ضمیر]

they

/ðeɪ/

1 آنها [ضمیر سوم شخص جمع]

 • 1. “Where are John and Liz?” “They went for a walk.”
  1 . «"جان" و "لیز" کجا هستند؟» «آنها برای پیاده‌روی رفتند.»
 • 2. They cut my water off.
  2 . آنها [شرکت آب] آب من را قطع کردند.
 • 3. They missed their bus and walked to school.
  3 . آنها از اتوبوسشان جا ماندند و پیاده به مدرسه رفتند.
 • 4. They now say that red wine is good for you.
  4 . حالا آنها [کارشناسان] می‌گویند که شراب قرمز برای شما مفید است.
 • 5. They sell all different kinds of candles.
  5 . آنها همه‌جور شمع می‌فروشند.
کاربرد ضمیر they به معنای آنها
ضمیر they در فارسی به معنای "آنها" است. از این ضمیر برای اشاره به سوم شخص در ساختار جمع و برای انسان‌ها، حیوانات و هر چیز دیگر که قبلاً به آن اشاره شده و یا به‌راحتی قابل تشخیص باشد، استفاده می‌شود. مثال:
".They missed their bus and walked to school" (آنها از اتوبوسشان جا ماندند و پیاده به مدرسه رفتند.)
- گاهی این ضمیر به افراد، گروه یا سازمان خاصی اشاره می‌کند. مثال:
".They sell all different kinds of candles" (آنها همه‌جور شمع می‌فروشند.)

2 مردم (به‌طور کلی)

مترادف و متضاد people
 • 1. They say he disappeared years ago.
  1 . مردم می‌گویند او سال‌ها پیش ناپدید شد.
 • 2. They say that breaking a mirror brings you seven years of bad luck.
  2 . مردم می‌گویند [معتقدند] که شکستن یک آینه، هفت سال برایتان بدشانسی می‌آورد.

3 او (بدون جنسیت مشخص)

مترادف و متضاد he she
 • 1. Ask a friend if they could help.
  1 . از یک دوست درخواست کن که آیا او کمک می‌کند یا نه.
 • 2. If anyone arrives late they'll have to wait outside.
  2 . اگر کسی دیر برسد، او باید بیرون صبر کند.
این ضمیر در مواردی به معنای "he or she" یا "او" نیز است. البته وقتی‌که جنسیت آن فرد مشخص نباشد. مثال:
".If anyone arrives late they'll have to wait outside" (اگر کسی دیر برسد، او [آن] باید بیرون صبر کند.)
تصاویر
کلمات نزدیک
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان