[اسم]

Thetis

/θˈɛɾiz/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ثتیس [الهه آب در اساطیر یونان]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان