[اسم]

thespian

/ˈθɛspiən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هنرپیشه (زن یا مرد)

مترادف و متضاد actor actress
  • 1.thespians from around the world will attend this festival.
    1. هنرپیشه هایی از سرتاسر دنیا در این جشنواره شرکت خواهند کرد.
[صفت]

thespian

/ˈθɛspiən/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more thespian] [حالت عالی: most thespian]

2 نمایشی وابسته به نمایش و تئاتر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان