[فعل]

بافتن

( ب-ا-ف-ت-ن )
1 to weave
در پارچه‌بافی، تاروپود را درهم تنیدن

to weave /wiːv/ /wiːv/

2 to knit
لباس، ملحفه و ... را با رشته‌های نخ یا پشم درست کردن

to knit /nɪt/ /nɪt/

3 to braid
گیس کردن، دسته‌های مو را درهم کردن

to braid /breɪd/ /breɪd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان