[حرف اضافه]

به منزله

( ب-ه- -م-ن-ز-ل-ه )
1 as like

as /æz/ /æz/


like /lɑɪk/ /laɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان