[اسم]

جستار

( ج-س-ت-ا-ر )
1 essay paper

essay /ˈes.eɪ/ /ˈɛseɪ/


paper /ˈpeɪ.pər/ /ˈpeɪpə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان