[فعل]

داوری کردن

( د-ا-و-ر-ی- -ک-ر-د-ن )
1 to judge to arbitrate
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان